RIKVERC (46)

Srđan Milošević: ISTORIJA PRED SUDOM

U ukupnom društvenom kontekstu, u kojem se parodira vladavina prava i u kojem se proklamovane vrednosti liberalnog društva u stvarnosti samo selektivno primenjuju, jedini stabilni činilac društvene kohezije ostaje ideologija, pa otuda i takav zamah rehabilitacija kao onog oblika pravne prakse koji “ništa ne košta, a puno vredi” za održavanje…
Read more...
Subscribe to this RSS feed

AkuzatiV - Online magazin

Back to top