Politika privatnosti

Informacije o korisnicima

Tokom korišćenja internet portala Akuzativ.com moguće je da vas zamolimo da unesete odredjenu informaciju. Informacija će biti korišćena samo za svrhe koje su date kao motiv prikupljanja informacije i/ili u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Akuzativ.com ne prikuplja Vaše lične podatke kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail. Internet portal Akuzativ.com dolazi do određenih tehničkih informacija Vaše posete: platforma, browser, iz koje zemlje i kog grada pristupate sajtu i slično. Taj tip podataka se prikuplja u statističke svrhe. U određenim slučajevima, Vi možete dobrovoljno dati neke podatke o sebi popunjavanjem upitnika na našem portalu.

Prikupljanje podataka

"Cookies" - imajte u vidu da se informacija i podaci mogu i automatski skupljati uz korišćenje "cookie"-ja. "Cookie" su male tekst datoteka koje sajt ponekad koristi kako bi prepoznao ponovne posetioce i dozvolio nam da proučavamo ponašanje i tako da skupimo agregovane podatke kako bi poboljšali rad portala i usmerili reklame. "Cookie"-ji ne povezuju se sa Vašim sistemom i ne oštećuju fajlove. Ako ne želite da se podaci sabiraju uz pomoć "cookie"-ta, postoji jednostavna procedura u većini brauzera koja vam omogućava prihvatanje i odbijanje "cookie"-ja. Prvi put kada posetite Akuzativ.com, dodeljujemo Vam jedinstveni identifikacioni broj koji koji se nalazi u cookie fajlu na Vašem računaru. Za više informacija, molimo Vas da konsultujete prateću dokumentaciju svog web browsera.

Poricanje garancija

Akuzativ.com ne daje nikakve garancije, niti je odgovoran za tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na Akuzativ.com. Nismo odgovorni za brisanje, neuspešno skladištenje, pogrešno ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja. Akuzativ.com ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu do koga se došlo upotrebom njegovih servisa. Akuzativ.com i svi sadržaji, informacije i servisi koji se pojavljuju u okviru našeg internet portala dostupni su u viđenom stanju, bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. Akuzativ.com se izričito odriče svih izraženih, podrazumevanih ili propisanih garancija, uključujući, bez ograničenja, garancije trgovine, pogodnosti za odgovarajuću namenu ili protiv prekršaja intelektualnih prava. Ne garantujemo sigurnost, pouzdanost, neprekidnost i performanse sajta. Ne garantujemo za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Akuzativ.com ili linkova i/ili reklama na našem sajtu, kao ni za bilo kakve informacije ili savete do kojih se došlo korišćenjem Akuzativ.com i njegovih pratećih servisa.

Ograničenje odgovornosti

Akuzativ.com ni pod kakvim okolnostima nije odgovoran posetiocu portala, u smislu njegovog pravilnog ili nepravilnog korišćenja ili oslanjanja na Akuzativ.com na bilo koji način. Na zahteve koji proizilaze iz ovog ugovora ili su njegova tema primenjuje se ovo ograničenje odgovornosti  u smislu sprečavanja naknada za direktnu, indirektnu, havarijsku, posledičnu, specijalnu, kaznenu, slučajnu ili bilo koju drugu štetu, bilo da je takav zahtev baziran na garanciji, ugovoru, uvredi (uključujući nemar) ili na drugi način. Ovakvo ograničenje odgovornosti primenjuje se bilo da šteta proističe iz pravilnog i nepravilnog korišćenja Akuzativ.com ili oslanjanja na Akuzativ.com, zbog nemogućnosti da se koriste servisi Akuzativ.com ili njihovog prekida, obustavljanja ili okončanja rada (uključujući i slučajeve gde je razlog za to treće lice). Ograničenje odgovornosti primenjuje se u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na Akuzativ.com. Takvo ograničenje odgovornosti  dalje se odnosi na sve informacije, usluge i proizvode koji se pojavljuju na Akuzativ.com ili su na bilo koji način povezani sa Akuzativ.com. Ni pod kojim uslovima Akuzativ.com nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole.

Promene uslova korišćenja Akuzativ.com

Akuzativ.com zadržava pravo da svoje servise s vremena na vreme promeni ili u potpunosti ukine iz bilo kog razloga i bez prethodne najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Zadržavamo pravo da s vremena na vreme menjamo i uslove korišćenja sajta. Molimo Vas da povremeno posetite ovu stranicu kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama.

Zaštita intelektualne svojine

Ukoliko je na Akuzativ.com bilo gde neovlašćeno postavljen bilo kakav sadržaj koji predstavlja Vašu intelektualnu svojinu, molimo Vas da nas kontaktirate. Pošaljite nam tačan opis spornog sadržaja, link ka stranici na kojoj se on nalazi i dokaz Vašeg vlasništva nad njim i uklonićemo ga u najkraćem mogućem roku i obavestiti Vas o tome pisanim putem.

Razne odredbe

Ovi uslovi korišćenja čine kompletan ugovor između Akuzativ.com i svih njegovih posetilaca i nadomešta i zamenjuje sve prethodne ugovore, pismene ili usmene, koji se tiču iste tematike. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora biće efektivna samo ukoliko su načinjena pismeno od strane Akuzativ.com .

januar 2013.

AkuzatiV - Online magazin

Back to top