:
Jean-Paul Sartre: Nema drugog svemira do ljudskog svemira
Sutra poslije moje smrti ljudi mogu odlučiti da uvedu fašizam, a drugi mogu biti dovoljno plašljivi i smeteni da ih puste da čine; i tom trenutku fašizam će biti ljudska istina, toliko gore po nas; u zbilji, stvari će biti...

AkuzatiV - Online magazin

Back to top