:
Bertolt Breht: KAD BI AJKULE BILE LJUDI
Kad bi ajkule bile ljudi, upitala je mala gazdaričina kćer gospodina Kejnera, da li bi bile bolje prema malim ribama?Naravno, reče on. Kad bi ajkule bile ljudi, imale bi velike kutije u moru u kojima bi živele male ribe. U...

AkuzatiV - Online magazin

Back to top