:
Isidora Sekulić: BELEŠKE JEDNOG BALKANOFILA
Poluostrvo je zaseban svet. Države i narodi na njemu, kao u jedan brod ukrcan, moraju imati jedan opšti politički problem i politički ideal, ma koliko inače raznovrsni bili. Balkan dolazi u obzir pre svih država na Balkanu,...

AkuzatiV - Online magazin

Back to top