:
Jedino nisi ugrožen ako si siromašan
Siromašni nisu nikakva manjina, pa da bi se njihova prava trebala štititi. Siromašni su većina. Stoga bi druge, bogatašku manjinu, na primjer, trebalo štititi od njih.

AkuzatiV - Online magazin

Back to top