Govorite li zajednički?
O NACIJI, NACIONALIZMU I JEZIKU Dr Ranko Bugarski Prema savremenom shvatanju nacija je složena politička zajednica novog tipa, formirana tokom poslednja dva stoleća kroz procese modernizacije i integracije građanskog...

AkuzatiV - Online magazin

Back to top