• Published in UGAO

Promišljanje nekih ideja Novog doba

Čovjeku treba više od duhovnosti koja obećava sreću u nekoliko koraka. Čovjeku treba dubina prije nego pretenciozna obećanja "osobnog uspjeha" definiranog srećom radi sreće. Duhovnom je biću potrebno više od savršenog funkcioniranja uma i tijela, a to je punina i dubina koja individualističkom perfekcionizmu Novog doba jednostavno promiče.
Read more...

AkuzatiV - Online magazin

Back to top