Irfan KARAGIĆ

Irfan KARAGIĆ

Olovo

Pružimo krvavu ruku pomirenja

Trideseti avgust tekuće godine, za bosansko-hercegovačke slike i prilike, ostaće zabilježen po dva, sama po sebi, potpuno paradoksalna događaja. Prvi od njih jeste da se isti datum obilježava kao međunarodni Dan nestalih osoba. Prema podacima Međunarodne komisije za nestale osobe u BiH se još traga za oko 9.000 osoba, za čiju se sudbinu još konkretno ništa ne zna. Osim da definitivno nisu među živim. 

AkuzatiV - Online magazin

Back to top