Borislav STOJKOV

Borislav STOJKOV

Profesor italijanskog jezika i književnosti, Beograd.
Bavi se pisanjem, čitanjem, tumačenjem, tvitovanjem, ...

Tolerancija: Od podnošenja do ponošenja

Nedavno je u Beogradu završen prvi Festival tolerancije, jedna u nizu manifestacija u okviru kulturnog projekta kojim reči tolerancija na Balkanu nastoji da se udahne svežina i ulije novi sadržaj. Pored toga, i uprkos činjenici da se retko dešava da prođe duži vremenski period u toku kojeg ne dobijemo povoda da se zapitamo o tolerantnosti našeg društva, reč tolerancija teško da može biti označena kao reč nedelje ili meseca, budući da se radi o uvek aktuelnom pojmu, ideji, principu, koji čovečanstvo nosi sa sobom, razvija ga i unapređuje još od osvita modernog doba.

AkuzatiV - Online magazin

Back to top