Srđan Milošević: ISTORIJA PRED SUDOM
U ukupnom društvenom kontekstu, u kojem se parodira vladavina prava i u kojem se proklamovane vrednosti liberalnog društva u stvarnosti samo selektivno primenjuju, jedini stabilni činilac društvene kohezije ostaje ideologija,...

AkuzatiV - Online magazin

Back to top