:
LEONARD KOEN - Čovek potreban svetu
Waiting for a miracle Kada su krenuli prvi taktovi dobro poznate pesme na bini se pojavio vižljast, stariji čovek. U elegantnom odelu, dostojanstven, sa šeširom na glavi. Uputio se do gitariste, klekao ispred njega i...

AkuzatiV - Online magazin

Back to top