Promocija knjige o Gaji Petroviću

Gajo Petrović jedna je od najznačajnih ličnosti novije hrvatske filozofije. Usprkos tome, malo je pažnje usmjereno isključivo na njegove originalne teorijske modele. Dok najveći dio pristupa tematizira anegdote iz njegova života ili institucionalni utjecaj, te ga portretira kao pozitivan ili negativan simptom društveno-povijesnog konteksta, esej Matka Sorića nastoji kritički valorizirati Petrovića kao autora specifične filozofske pozicije. Pri tome se modernizam, kulturalizam, ontološki emergentizam i epistemološki antirealizam otkrivaju kao presudne odlike Petrovićeve filozofije prakse.

U eseju se mogu pronaći i argumentirani prigovori koji se odnose na zanemarivanje biološke dimenzije ljudskosti i potrebe za stabilnošću, nerazrađen odnos slobode i nužnosti u kontekstu socijalne teorije, preširoku definicija otuđenja, te neuskladivost prosvjetiteljske svijesti sa stvaralaštvom istinski novog.

Matko Sorić - Promocija knjige o Gaji Petroviću

Promocija knjige održana je 17. listopada 2014. godine u prostorima Gradske knjižnice Zadar.

Gajo Petrović: kritički esej objavljuje se kao digitalno izdanje, te se može besplatno distribuirati i dijeliti u skladu sa Creative Commons licencom.

PREUZMITE Gajo Petrović: kritički esej; autor: Matko Sorić

Matko Sorić - Gradska knjižnica Zadar

REDAKCIJA

Akuzativ

Media

AkuzatiV - Online magazin

Back to top