Bilješka 2: Ovaj članak uglavnom se temelji na povijesnoj sintezi koju je predstavio Michael Hudson, doktor ekonomije, u svojih nekoliko fascinantnih članaka i knjiga, uključujući: The Lost Tradition of Biblical Debt Cancellations, 1993.; The Archeology of Money, 2004. Michael Hudson član je multidisciplinarnog znanstvenog tima (ISCANEE, International Scholars’ Conference on Ancient Near Eastern Economies) sastavljenog od više filologa, arheologa, povjesničara i ekonomista koji se bave drevnim društvima i gospodarstvima Bliskog Istoka. Rezultate njihovih istraživanja objavilo je Sveučilište Harvard. Michael Hudson ovom radu pristupa kao produžetku istraživanja koje je izvršio Karl Polanyi. Također, autor nudi analizu trenutne krize. Vidi na primjer The Road to Debt Deflation, Debt, Peonage, and Neoliberalism, veljača 2012. Među radovima drugih autora koji su, od početka ekonomske i financijske krize 2007.-2008. pisali o dugoj tradiciji otpisa duga: David Graeber, Debt: The First 5000 Years, Melvillehouse, New York, 2011., 542 stranice.